Inställningar & tjänster
Wi-Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Wi-Fi ger trådlös Internetåtkomst vid avstånd på upp till 100 meter. Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Wi-Fi-signalens tillgänglighet och räckvidd beror på antalet, infrastrukturen och andra objekt genom vilka signalen passerar.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Wi-Fi för att slå på Wi-Fi. Telefonen börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
 3. Tryck på Wi-Fi-inställningar. Namnen på och säkerhetsinställningarna för de trådlösa nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 4. Om det trådlösa nätverket som du vill ansluta till inte finns i listan över upptäckta nätverk rullar du nedför skärmen och trycker på Lägg till Wi-Fi-nätverk. Ange inställningarna för det trådlösa nätverket och tryck på Spara.
 5. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du väljer ett öppet nätverk blir du automatiskt ansluten till nätverket.
 6. Om du väljer ett nätverk som är skyddat med WEP anger du krypteringsnyckeln och trycker på Anslut.
  Obs!Beroende på nätverkstypen och dess säkerhetsinställningar kan det även vara nödvändigt att ange mer information eller välja ett säkerhetscertifikat.

När telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När telefonen ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt telefonen till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (.p12) på telefonen innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från SD-kort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Följ stegen i Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk för att ansluta till det trådlösa nätverket.

Kontrollera status för det nätverk som är anslutet för tillfället

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på Wi-Fi-inställningar och trycker sedan på det trådlösa nätverket som telefonen för tillfället är ansluten till.
En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.
Obs!Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket från telefonen kryssar du för Glöm i den här rutan. Du måste ange inställningarna igen om du vill ansluta till det här trådlösa nätverket.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Wi-Fi-inställningar. De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 3. För att söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk går du till skärmen Wi-Fi-inställningar, trycker på MENU och sedan på Sök.
 4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR