Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar telefonen för första gången konfigureras den automatiskt för att använda din mobiloperatörs dataanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn.

Slå av eller på dataanslutningen

Du kan optimera batteriets hållbarhet genom att stänga av dataanslutningen. Du kan också spara pengar på minskade avgifter för datatrafik. När din dataanslutning är avstängd kan du inte alltid ta emot automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Mobilt nätverk för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen.

Skapa en ny anslutningspunkt

När du behöver lägga till en dataanslutning till på telefonen får du åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs) från din mobiloperatör.

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn.
 3. På skärmen APN trycker du på MENU och trycker på Ny APN.
 4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
 5. Tryck på MENU och tryck sedan på Spara.

Aktivera dataroaming

Med dataroaming kan du ansluta till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Viktigt:Användning av datatjänster vid roaming kan medföra betydande avgifter. Fråga din mobiloperatör om vilka avgifter som gäller innan du aktiverar dataroaming.
 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk och markera sedan kryssrutan Dataroaming.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR