Ändra e-postkontoinställningar

Ändra e-postkontoinställningar

 1. Startsidan trycker du på > E-post.
 2. Växla till det e-postkonto du vill redigera.
 3. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Inställningar.
 4. Välj bland följande:
  Kontoinställningar Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning.
  Grundinställningar Ange teckensnittsstorlek för läsning av e-post, aktivera, inaktivera eller ange signatur, ange kontot som standard-e-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas.
  Skicka och ta emot Ange högsta tillåtna filstorlek för mottagning av e-postmeddelanden, önskat intervall för sökning efter nya e-postmeddelanden och hur många som ska sökas efter. Du kan också ställa in så att en hemlig kopia av varje utgående e-postmeddelande skickas till dig själv.
  Meddelandeinställningar Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post.
  Radera konto Tryck för att radera e-postkontot.
 5. Tryck på TILLBAKA för att spara ändringarna.

Ta bort ett e-postkonto

 1. Växla till det e-postkonto du vill ta bort.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Inställningar > Radera konto.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt