Vad är skillnaden mellan Facebook och Facebook för HTC Sense?

Vad är skillnaden mellan Facebook och Facebook för HTC Sense?

I vissa av telefonens program som till exempel Kamera och Foton ser du två Facebook-alternativ i valmenyn när du delar dina foton:

Om du loggade in på ditt Facebook-konto när du slog på och konfigurerade telefonen för första gången väljer du Facebook för HTC Sense om du vill ladda upp ett eller flera foton till det kontot. Mer information om Facebook för HTC Sense hittar du i Om Facebook för HTC Sense.

Om du väljer det andra alternativet, Facebook, öppnas det fristående Facebook-programmet. Du kan också använda det för att dela dina foton. Men eftersom Facebook för HTC Sense och Facebook-programmet inte delar samma inloggningsuppgifter blir du ombedd att logga in igen på ditt Facebook-konto när du använder Facebook-programmet. Med Facebook-programmet kan du bara ladda upp ett enda foto i taget. Mer information om vad du kan göra med det här programmet hittar du i Använda Facebook-programmet

Tips: Om du har fler än ett Facebook-konto kan du logga in i Facebook-programmet med ditt andra konto eftersom Facebook-programmet inte delar samma inloggningsuppgifter som Facebook för HTC Sense.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt