Installera program från datorn till telefonen

Installera program från datorn till telefonen

Om du har program (.apk-filer) på datorn kan du använda HTC Sync för att installera dem på telefonen. Vi rekommenderar starkt att du bara installerar program som du litar på.

 1. Från startsidan trycker du på MENU trycker på Inställningar > Program och markera sedan kryssrutan Okända källor för att låta program från datorn installeras på telefonen.
  Obs! Du behöver bara göra detta en gång. Du behöver inte göra detta igen nästa gång du installerar ett annat program från datorn till telefonen.
 2. Gör något av följande:
  • Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  • Om telefonen redan är ansluten kan du trycka på och hålla in statusfältet, och dra fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck sedan på statusen som visar "Välj för att ändra USB-anslutningstyp".
 3. I dialogrutan Anslut till PC i telefonen väljer du HTC Sync och trycker sedan på Klart.
 4. På datorn kontrollerar du att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön. Det betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync
 5. Dubbelklicka på den gröna ikonen HTC Sync.
 6. Klicka på Installationsprogram för program i HTC Sync.
 7. I filtypsdialogrutan Installationsprogram för program kontrollerar du att kryssrutan Android OS installationsfil (apk) är markerad och klickar sedan på OK.
  Obs! Den här dialogrutan öppnas bara första gången du använder installationsprogrammet för program.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Sök, leta reda på programmet (.apk) på datorn och klicka sedan på Öppna.
 10. Klicka på Nästa.
 11. Klicka på Slutför.
Kontrollera telefonskärmen om det finns några ytterligare anvisningar för att slutföra installationen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt