Inställningar & tjänster
Synkronisera telefonen
Inställningar & tjänster

Synkronisera telefonen

När du installerat och konfigurerat HTC Sync kan du synkronisera telefonen med datorn.

Synkronisera telefonen med datorn automatiskt

Gör följande först för att se till att telefonen synkas med datorn automatiskt:

  1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Program > Utveckling.
  2. Se till att kryssrutan USB-felsökning har markerats.
När du ansluter telefonen till datorn startar synkroniseringen automatiskt. Vänta på att synkroniseringen ska slutföras.

Synkronisera telefonen med datorn manuellt

  1. Gör något av följande:
    • Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
    • Om telefonen redan är ansluten kan du trycka på och hålla in statusfältet, och dra fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck sedan på statusen som visar "Välj för att ändra USB-anslutningstyp".
  2. I dialogrutan Anslut till PC i telefonen väljer du HTC Sync och trycker sedan på Klart.
  3. På datorn kontrollerar du att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön. Det betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync
  4. Tryck på Synkronisera nu på telefonen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR