Ställa in fler synkroniseringsalternativ

Ställa in fler synkroniseringsalternativ

HTC Sync ger dig flexibiliteten att ställa in många alternativ, som t.ex. att ställa in ett synkroniseringsschema, välja hur du vill lösa konflikter när samma objekt hittas på både telefonen och datorn med mera.

 1. På datorn kontrollerar du att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön. Det betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync
 2. Dubbelklicka på den gröna HTC Sync-ikonen för att öppna HTC Sync om det inte redan är öppet.
 3. Klicka på Synkroniseringshanteraren > Inställningar.
 4. I dialogrutan för guiden Synkroniseringsinställningar klickar du på Manuella inställningar.
 5. På vänster sida av dialogrutan Inställningar för Synkroniseringshanteraren klickar du på den typ av inställning du vill ändra och väljer sedan bland tillgängliga alternativ till höger. Följande inställningar kan ändras:
  Kontakter- eller Kalender-mapp att synkronisera med Ändra bara denna om du har skapat egna mappar i Outlook och du måste synkronisera med en egen mapp. Klicka på Kontakter eller Kalender till vänster om dialogrutan, klicka på knappen Egenskaper och välj sedan den egna mapp som du vill synkronisera med.
  Kalenderhändelser att synkronisera med Välj antalet dagar med kalenderhändelser du vill synkronisera. Klicka på Kalender till vänster om dialogrutan, klicka på Egenskaper och ställ in antalet dagar under Datumintervall.
  Konfliktpolicy I fall när det finns samma kontakter och/eller kalenderobjekt i både telefonen och datorn kan du välja vilka uppgifter du vill behålla när en konflikt uppstår.
  När synkronisering ska göras Klicka på Automatisk synkronisering till vänster om dialogrutan. Välj sedan om du ska synkronisera manuellt, synkronisera automatiskt varje gång du ansluter telefonen till datorn eller om synkronisering ska göras enligt ett schema.
 6. Klicka på Verkställ för att spara synkroniseringsalternativen du valt och klicka sedan på OK.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt