Ställa in synkronisering

Ställa in synkronisering

Du kan ställa in HTC Sync på att synkronisera kontakter och kalendern i Outlook mellan datorn och telefonen. Om du använder Outlook Express på datorn kan du bara synkronisera kontakter med telefonen.

Innan du börjar konfigurera synkronisering måste du ha ställt in HTC Sync på att identifiera telefonen. Om du inte har gjort det än så följ anvisningarna i Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen.
  1. På datorn kontrollerar du att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön. Det betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync
  2. Dubbelklicka på den gröna HTC Sync-ikonen på datorn för att öppna HTC Sync.
  3. Klicka på Synkronisera nu. (Du kan även klicka på Synkroniseringshanteraren > Inställningar.)
  4. I guiden Synkroniseringsinställningar klickar du på Nästa.
  5. I de följande dialogrutorna väljer du att synkronisera Outlook eller Outlook Express, väljer typ av information att synkronisera (kontakter och/eller kalender) och väljer att synkronisera informationen automatiskt eller manuellt med telefonen.
  6. Klicka på Slutför. HTC Sync börjar sedan synkronisera telefonen och datorn. Vänta på att synkroniseringen ska slutföras.
  7. När sammanfattningsrapporten visas klickar du på Stäng.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt