Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen

Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen

Efter installation konfigurerar du HTC Sync så att programmet identifierar telefonen.

  1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
  2. I dialogrutan Anslut till PC i telefonen väljer du HTC Sync och trycker sedan på Klart. Telefonen försöker då att hitta HTC Sync på datorn. Vänta några sekunder på att processen ska fullbordas.
  3. Om telefonen visar ett meddelande om att den inte kan hitta HTC Sync kopplar du bort och återansluter USB-kabeln och upprepar sedan steg 2.
  4. När telefonanslutningsguiden visas på datorn klickar du på Nästa.
  5. Ange önskat namn på telefonen och klicka sedan på Slutför.
Markera HTC Sync-ikonen längst ner till höger på datorskärmen. Om den är grönfärgad betyder det att telefonen är ansluten till datorn och att HTC Sync har identifierat telefonen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt