Inställningar & tjänster
Synkronisera med ett Google-konto
Inställningar & tjänster

Synkronisera med ett Google-konto

När du loggar in på ditt Google-konto kan du synkronisera Gmail™/Google Mail™ och dina Google-kontakter och kalendrar mellan telefonen och nätet. Du måste också logga in på ett Google-konto för att kunna använda Google-program som Google Talk™ och Android Market™.

Du kan lägga till mer än ett Google-konto på telefonen. Efterföljande Google-konton kan dock bara synkronisera Gmail/Google Mail och kontakter. Andra Google-tjänster använder det första Google-kontot du lade till.

Obs! Om du hoppade över att logga in på ett Google-konto första gången som du konfigurerade telefonen kan du stöta på problem när du försöker använda vissa Google-program. Om dessa problem består kanske du måste fabriksåterställa telefonen och ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto när du konfigurerar telefonen igen. För information om hur du fabriksåterställer telefonen, se Göra en fabriksåterställning (hård återställning).
  1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på Lägg till konto > Google.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett konto eller skapa ett nytt konto.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR