Visa och svara på SMS och MMS

Visa och svara på SMS och MMS

Läsa och svara på ett meddelande

 1. Öppna meddelandet på något av följande sätt:
  • På skärmen Alla meddelanden trycker du på SMS:et eller meddelandetråden för att öppna och läsa den.
  • Om du har en ny meddelandeikon trycker du på och håll in statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet för att öppna och läsa det.
 2. Gör något av följande:
  Svara på meddelandet Tryck på textrutan längst ner på skärmen, skriv ett svarsmeddelande och tryck på Skicka.
  Svara på meddelandet med ett MMS Tryck på MENU och sedan på Bifoga och välj bilagans typ. Se Skicka ett MMS för mer information.
  Återgå till skärmen Alla meddelanden Tryck på MENU och sedan på Alla meddelanden.
  Ringa eller spara ett telefonnummer i meddelandet Tryck på meddelandet och tryck på telefonnumret för att ringa upp numret eller lägga till det i dina kontakter.
  Öppna en länk i meddelandet Tryck på meddelandet och tryck sedan på länken för att öppna den i webbläsaren.
  Visa information om meddelandet Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Visa meddelandeinfo.

Visa eller spara en multimediebilaga

Om du är oroad över hur mycket data du laddar ner kan du kontrollera meddelandets storlek innan du hämtar det.
Obs!När funktionen Autohämtning i MMS-inställningar är avaktiverad hämtas endast meddelandets rubrik. Om du vill hämta hela meddelandet trycker du på knappen Hämta till höger om meddelandet. För mer information, se
 • Medan du visar ett meddelande i inkorgen trycker du på en bilaga för att öppna den.

  Om bilagan är en vCard-kontakt importeras den till kontaktlistan i telefonen.

  Om bilagan är en vCalendar-fil kan du välja kalendern i vilken du vill spara händelsen.

 • Om du vill spara bilagan på minneskortet trycker du på och håller in avsändarens namn eller nummer och trycker sedan på Spara [bilagans typ] på alternativmenyn.

Visa kontaktuppgifter och kommunikation med en kontakt

När du har fått ett meddelande från någon bland dina sparade kontakter kan du trycka på kontaktens foto eller ikon i meddelandetråden för att öppna alternativmenyn.Beroende på de sparade kontaktuppgifterna kan du visa kontaktuppgifter, ringa upp eller skicka ett e-postmeddelande till kontakten med mera.

Visa pushmeddelanden

Pushmeddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta avsedd att ladda ner en fil som du har begärt, t.ex. en ringsignal.

 • Öppna länken i ett pushmeddelande:
  1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
  2. Tryck på det nya meddelandet.
  3. Tryck på Besök webbplats.
 • Visa alla dina pushmeddelanden:
  1. startsidan trycker du på > Meddelanden.
  2. Tryck på MENU och sedan på Push-meddelanden.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt