KOMMUNIKATION
Skicka ett MMS
KOMMUNIKATION

Skicka ett MMS

 1. startsidan trycker du på > Meddelanden.
 2. På skärmen Alla meddelanden trycker du på Nytt meddelande. Skärmen Skriv öppnas.
 3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
  • Ange telefonnummer direkt i fältet Till. Om du vill skicka meddelandet till flera telefonnummer skiljer du telefonnumren åt med hjälp av kommatecken. När du matar in information visas alla matchande telefonnummer från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in det numret eller den adressen direkt.
  • Tryck på ikonen och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på Klart.
 4. Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva.
 5. Tryck på MENU och tryck sedan på Bifoga.
 6. Välj bland följande:
  Bild Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Bilder för att bifoga ett foto från minneskortet.
  Video Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.
  Ljud Välj Röstinspelaren för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Musik och ljud för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet.
  Plats Skicka din aktuella plats (kräver att GPS är aktiverad), en plats som sparats i Footprints eller en plats du väljer på en karta. Se kapitlet Kartor och platser för mer information om GPS, kartor och Footprints.
  Kontakt (vCard) Välj en kontakt i telefonen och välj sedan vilka uppgifter du vill bifoga.
  Avtalad tid (vCalendar) Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga.
  Bildspel Öppnar skärmen Redigera bildspel. Se Skapa ett bildspel nedan.
 7. Tryck på Skicka för att skicka meddelandet direkt eller tryck på TILLBAKA om du vill spara det som ett utkast. Se Fortsätta med ett meddelandeutkast för mer information om hur du öppnar och redigerar ett meddelandeutkast.

Skapa ett bildspel

I ett MMS kan du lägga till bildspelsbilder som var och en innehåller en bild, ett videoklipp, en ljudfil eller andra bilagor som ett kontaktkort eller en avtalad tid från kalendern.
 1. Följ steg 1-4 ovan och välj sedan Bildspel.
 2. På skärmen Redigera bildspel trycker du på Lägg till bild.
 3. Tryck på Bild 1.
 4. Gör något av följande för att skapa bildspelet:
  Lägga till en bild Tryck på Infoga bild.
  Lägga till ett videoklipp Tryck på MENU och sedan på Lägg till video (det går inte att lägga till både en bild och ett videoklipp på samma bildspelsbild).
  Lägga till musik eller en röstinspelning Tryck på MENU och tryck sedan på Lägg till musik.
  Lägga till en bildtext Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva.
  Lägga till en ny bildspelsbild Tryck på Lägg till bild.
  Visa nästa eller föregående bildspelsbild Tryck på eller .
  Förhandsgranska bildspelet Tryck på MENU och tryck sedan på Förhandsgranska.
  Tryck på MENU och tryck sedan på Mer.
 5. När du är klar trycker du på Klart för att bifoga bildspelet till meddelandet.
 6. Tryck på Skicka för att skicka meddelandet direkt eller tryck på TILLBAKA om du vill spara det som ett utkast.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR