Om Meddelanden

Om Meddelanden

Med Meddelanden kan du skapa och skicka SMS (textmeddelanden) och MMS (multimediemeddelanden) till andra mobiltelefoner.

Öppna meddelandeinkorgen och tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. Om meddelandelistan inte får plats på skärmen kan du rulla nedför skärmen för att visa fler meddelanden genom att svepa med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan.
  1. Text i fet stil indikerar att det finns olästa meddelanden i tråden.
  2. Tryck för att öppna meddelandet eller meddelandetråden.
Du kan även visa meddelanden på Startsidan med hjälp av widgeten Meddelanden. Om widgeten Meddelanden inte redan finns kan du lägga till den genom att följa anvisningarna i Personanpassa startsidan med widgetar.

Nya meddelanden

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande visas också i statusfältet.
  1. Öppna meddelandet genom att trycka på och hålla in statusfältet och för det sedan nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
  2. Tryck på det nya meddelandet för att öppna och läsa det. För information om att läsa och svara på meddelanden, se Visa och svara på SMS och MMS
Om du vill ändra hur telefonen meddelar om nya meddelanden, se Ställa in SMS- och MMS-alternativ.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt