Inställningar & tjänster
Mata in ord med prediktiv text
Inställningar & tjänster

Mata in ord med prediktiv text

Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.

Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:

 • Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange trycker du på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
 • Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
 • Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text

Telefonen levereras med en lista över ord som den refererar till för förslag på prediktiv text. Ibland måste du kanske lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text, t.ex. ett namn eller en teknisk term.

Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med QWERTY-tangentbordslayouten läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt:

 1. På tangentbordet på skärmen trycker du på .
 2. Tryck på Användarens ordlista.
 3. Tryck på Lägg till nytt.
 4. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på OK.

Redigera eller ta bort ett ord i användarordlistan

Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text.

 1. På tangentbordet på skärmen trycker du på .
 2. Tryck på Användarens ordlista.
  • Tryck på ordet för att redigera det.
  • Ta bort ett ord genom att trycka på X-ikonen till höger om ordet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR