Inställningar & tjänster
Använda tangentbordet på skärmen
Inställningar & tjänster

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt.

Välja en tangentbordslayout

Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.

  1. På tangentbordet på skärmen trycker du på .
  2. Tryck på Tangentbordstyper och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj bland följande:
    QWERTY Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
    Telefonknappsats Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
    Kompakt QWERTY Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är något större än på den fullständiga QWERTY-layouten.

Mata in text

Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen.
Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
Det här är Shift-tangenten. Tryck för att mata in en stor bokstav. Nästa bokstav du matar in blir en versal. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
Tryck för att växla till siffer- och symboltangentbordet.
Det här är Enter-tangenten. Tryck för att skapa en ny rad.
Det här är Backsteg-tangenten. Tryck för att radera föregående tecken.
Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen.
Tryck för att öppna Inställningar för inmatning på pekskärm om du vill ändra tangentbordstyp, aktivera eller inaktivera ordtolkning på QWERTY-tangentbordet och justera andra inmatningsinställningar.
Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna kompakt QWERTY eller telefonknappsats. För mer information, se Mata in ord med prediktiv text.

Byta till tangentbordet på skärmen i liggande läge

När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen.

Obs!
  • Kryssrutan Riktning i STARTSIDA > MENU > Inställningar > Ljud och skärm måste vara markerad för att skärmens riktning ska ändras automatiskt.
  • Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program.
Rotera telefonen åt vänster om du vill använda ett större tangentbord med vilket du lätt kan skriva med två tummar.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR