KOMMA IGÅNG
Justera volymen
KOMMA IGÅNG

Justera volymen

När du justerar ringsignalsvolymen ändras volymen på telefonens ringsignal, medan alternativet medievolym ändrar volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videoklipp.

Justera volymen på ringsignalen

Obs!Om du snabbt vill försätta telefonen i tyst läge trycker du på och håller in knappen STRÖM och trycker på Tyst läge eller Vibrationsläge på alternativmenyn.
 • Använd knapparna VOLYM UPP eller VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
 • När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in telefonen på läget Vibrera. Telefonen vibrerar. visas i statusfältet.
 • Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. visas i statusfältet.

Justera medievolymen

 • När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera medievolymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.
 • Du kan också justera medievolymen på skärmen Inställningar.
  1. Startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Ljud och skärm > Medievolym.
  2. När fönstret Medievolym visas flyttar du skjutreglaget till vänster för att sänka volymen eller höger för att höja volymen.
  3. Tryck på OK för att stänga fönstret.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR