Inställningar & tjänster
Ändra ljudinställningar
Inställningar & tjänster

Ändra ljudinställningar

Växla mellan lägena tyst, vibration och normal

Gör något av följande:
 • Om du vill ändra tillbaka från tyst till normalt läge trycker du på knappen VOLYM UPP.
 • Om du vill ändra tillbaka från vibrationsläge till normalt läge trycker du två gånger på knappen VOLYM UPP.
 • På startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar > Ljud > Ljudprofil.
 • Du kan också lägga till profilwidgeten till din startsida.

Aktivera eller inaktivera hörbart skärmval

Du kan välja att spela upp ett ljud när du markerar objekt på skärmen.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera kryssrutan Hörbart skärm val.

Välja meddelandeljud

Du kan välja ett standardljud för din telefon att spela upp när det finns nya meddelanden.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud > Aviseringsljud.
 3. Välj det meddelandeljud du önskar i listan.
 4. Tryck på OK

För att använda olika ljud för olika typer av meddelande, ställer du in meddelandeljuden i respektive program. Om du exempelvis vill ställa in olika ljud för mottagna och skickade SMS, öppnar du Meddelanden och trycker på MENU och trycker på Inställningar.

Sänka ringvolymen automatiskt

Din telefon har en tyst ringfunktion som automatiskt sänker ringsignalsvolymen när du flyttar telefonen.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Diskret ringning då samtal besvaras.

Gör så din telefon ringer högre med Fickläge

För att inte missa inkommande samtal när telefonen ligger i fickan eller i handväskan, ökar funktionen Fickläge gradvis ringvolymen och vibrerar när du tar emot ett samtal. När telefonen inte är i din ficka eller handväska, kommer den att ringa i normal volym som du ställt in.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Fickläge.

Växla automatiskt till högtalartelefon

Du kan växla till högtalartelefon genom att bara vrida på telefonen.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Vrid för högtalare.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR