Chatta i Google Talk

Chatta i Google Talk

Google Talk är Google snabbmeddelandeprogram. Här kan du kommunicera med andra som också använder Google Talk. Om du loggat in på ditt Google-konto när du först installerade telefonen är du redan inloggad på Google Talk.

Chatta med en vän

 1. På startsidan trycker du på > Prata.
 2. Tryck på en vän i listan Listan Vänner.
 3. Skriv ditt meddelande i textrutan. Du kan även lägga in en smiley genom att trycka på MENU och sedan på Mer > Infoga uttryckssymbol.
 4. Tryck på Skicka.
 5. Medan du chattar kan du trycka på MENU och trycka på något av följande:
  Chatta utanför protokollet Dina Google Talk-meddelanden lagras i mappen Chatter på ditt Gmail-konto. Tryck på det här alternativet om du inte vill lagra dina chattmeddelanden.
  Växla mellan chattar Om du har mer än en chattkonversation på gång, trycker du för att växla till en annan chattkonversation.
  Listan Vänner Återgå till listan Listan Vänner.
  Lägg till i chatt Lägg till en till vän till en chattkonversation. Vännen som du bjöd in och vännen som du chattar med för tillfället får en inbjudan till en gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan går med i gruppchatten.
  Avsluta chatt Avsluta den aktuella chattkonversationen.
  Mer Rensa chatthistoriken, infoga en smiley eller visa din väns kontaktinformation.

Acceptera en chattinbjudning

När en vän skickar ett Google Talk-meddelande får du ett meddelande. Deras fält i Listan Vänner visar meddelandet.
Gör något av följande:
 • På fliken Listan Vänner, trycker du på den vän som skickat en chattinbjudning.
 • Öppna Meddelandepanelen och tryck på chattmeddelandet.

Ändra din online-status och bild

 1. På startsidan trycker du på > Prata.
 2. I listan Listan Vänner trycker du på ditt namn för att öppna skärmen Ställ in status.
 3. Ange ditt nya statusmeddelande. Eller tryck på TILLBAKA för att välja en standardstatus från listan.
 4. Tryck på onlinestatus bredvid din bild och välj sedan önskad status i menyn.
 5. Tryck på din bild och gör något av följande:
  • Tryck på Ta bort för att ta bort ditt foto.
  • Tryck på Ändra för att välja en annan bild på minneskortet.
 6. Tryck på Klart.
Din onlinestatus, meddelandet och din bild visas i din kontakts lista Listan Vänner och i andra program där din Google Talk-status visas.

Lägga till och hantera vänner

Det är i listan Listan Vänner som du lägger till och hanterar dina vänner i Google Talk.
För att öppna Google Talk, trycker du på > Prata från startsidan.

Bjuda in en vän

 1. I listan Listan Vänner, trycker du MENU, och sedan Lägg till vän.
 2. Ange snabbmeddelande-ID för Google Talk eller Gmail-adressen till den vän du vill lägga till.
 3. Tryck på Skicka inbjudan.

Visa alla vänner

Till att börja visas bara de vänner som du oftast chattar med - de populäraste - i listan Listan Vänner.
I listan Listan Vänner gör du något av följande:
 • Om du vill visa alla dina vänner trycker du på MENU och sedan på Alla vänner.
 • Om du bara vill visa de vänner som du oftast chattar med trycker du på MENU och sedan på Populärast.

Göra en vän populär

 1. I listan Listan Vänner, trycker du MENU, och sedan Alla vänner.
 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Visa alltid vän.

Blockera en vän

Du kan blockera en vän från att skicka dig meddelanden. När en vän blockeras tas hon eller han bort från listan Listan Vänner och läggs till i listan över Blockera vänner.
 1. I listan Listan Vänner, trycker du MENU, och sedan Alla vänner.
 2. Tryck och håll ned en väns namn och tryck sedan på Blockera vän.

Häv blockering av en vän

 1. I listan Listan Vänner, trycker du MENU, och sedan Mer > Blockerad.
 2. Tryck på den blockerade vännens namn och tryck på OK.

Visa alla inbjudna vänner

I listan Listan Vänner, trycker du MENU, och sedan Mer > Inbjudningar.
Vänner som ännu inte har godkänt din inbjudan listas på skärmen.

Ändra inställningar eller logga ut

 1. På startsidan trycker du på > Prata.
 2. II listan Listan Vänner trycker du på MENU och sedan på:
  • Inställningar för att ändra inställningar för program och meddelanden.
  • Logga ut för att logga ut.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt