Inställningar & tjänster
Redigera text
Inställningar & tjänster

Redigera text

Det är enkelt att klippa, kopiera och klistra in text via tangentbordet.
Obs!: Vissa program erbjuder egna metoder för att markera eller kopiera text.

Markera text

Markera den text du vill kopiera eller klippa ut.
 1. Tryck och håll ned textfältet som innehåller texten du vill markera tills förstoringsglaset visas.
 2. Dra fingret för att flytta textmarkören till en bokstav inuti texten som du vill markera.
 3. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Popupmenyn för textmarkering visas.
 4. Gör något av följande:
  • Tryck på Markera text. När ordet där du placerat textmarkören är markerat drar du i start- och slutmarkörerna för att markera önskad text.
  • Tryck på Markera alla om du vill markera allting i textfältet.

Kopiera och klistra in text

 1. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på Kopiera eller Klipp ut. Markerad text kopieras då till urklipp.
 2. Tryck och håll nere ett textfält i samma eller ett annat program tills förstoringsglaset visas.
 3. Dra fingret för att flytta textmarkören dit där du vill klistra in texten.
 4. När du har placerat textmarkören rätt lyfter du på fingret. Popupmenyn för textmarkering visas.
 5. Tryck på Klistra in.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR