Tala in textinmatning

Tala in textinmatning

Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet på skärmen kan användas.
Viktigt:
  • Först måste du välja det språk du vill använda under Röstinmatning och röstutmatning.
  • Eftersom telefonen använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.
  1. Tryck och håll ned språkknappen. Din telefon uppmanar dig att tala.
  2. Tala om för telefonen vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

  1. På startsidan trycker du på MENU och trycker på Inställningar > Röstinmatning och röstutmatning > Röstidentifieringsinställningar.
  2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.
    Obs!: De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt