Använda det utdragbara tangentbordet

Använda det utdragbara tangentbordet

Öppna det utdragbara tangentbordet för att skriva snabbare och smidigare med fingrarna. Det utdragbara tangentbordet har dessutom specialtangenter som ger dig snabb åtkomst till menyer, sökningar i telefonen och start av program.
 1. Håll telefonen i sidled med frontpanelens knappar åt höger.
 2. Skjut upp skärmpanelen med tummarna för att ta fram det utdragbara tangentbordet.
  Obs!: När det utdragbara tangentbordet öppnas fortsätter skärmen att visas i liggande läge, och tangentbordet på skärmen går inte att använda.
 3. Öppna ett program eller välj ett fält som kräver inmatning av text eller siffror.
 4. Tryck på bokstavstangenterna för att mata in text.

Använda tangenterna på det utdragbara tangentbordet

Tryck på de här knapparna för att mata in stora bokstäver, siffror, specialtecken, symboler med mera:

Shifttangent

 • Tryck en gång och tryck sedan på en bokstavstangent för att mata in den som stor bokstav.
 • Tryck två gånger för att låsa tangenten och skriva in flera stora bokstäver i rad. Markören ändras när du låser Shift-tangenten: .

  Tryck en gång till på Shift-tangenten för att låsa upp den igen.

Funktionstangent

 • Tryck en gång för att skriva in det tecken som visas bredvid respektive bokstavs- eller skiljeteckenstangent. Exempel: om du vill mata in ett dollartecken ($) trycker du på Funktionsknappen och sedan på D-knappen (FN, D).
 • Tryck två gånger för att låsa tangenten och skriva in flera siffror och tecken i rad. Markören ändras när du låser Funktiontangenten: .

  Tryck en gång till på Funktiontangenten för att låsa upp den igen.

Symboltangent

Tryck för att öppna symbolpanelen och föra in en symbol eller ett specialtecken i texten. Om Symbol och Sök delar en enda knapp trycker du på och sedan på för att öppna symbolpanelen.

Menutangent

Istället för att trycka på MENU-knappen trycker du på den här tangenten för att öppna tillgängliga menyalternativ för aktuell skärm.

eller

Sök-tangent

Istället för att trycka på SÖK-knappen trycker du på den här tangenten för att öppna sökrutan och skriva in det som du vill söka efter. Tryck på Enter-tangenten för att börja söka.

Snabbtangenter

Med dessa tangenter kan du snabbt öppna program och andra objekt som bokmärken.

Tilldela ett program eller en genväg till en Snabbtangent

Det utdragbara tangentbordet har Snabbtangenter som du kan tilldela funktioner som att snabbt öppna ett program eller ett objekt när du trycker på dem.
 1. Öppna det utdragbara tangentbordet.
 2. Tryck och håll ner Genvägstangent #1 för att tilldela den första Snabbtangenten . Tryck och håll ner Genvägstangent #2 för att tilldela den andra Snabbtangenten .
 3. Tryck på OK
 4. Tryck på Program eller Genvägar och tryck sedan på det program eller den genväg som du vill tilldela den markerade Snabbknappen. Om du tilldelar en genväg till ett objekt i telefonen ska du följa anvisningarna på skärmen för att fortsätta.
 5. Tryck på Snabbtangenten som du har tilldelat. Programmet eller objektet öppnas.

Tilldela en tangentbordsgenväg

Från startsidan kan du snabbt öppna ett program eller objekt genom att trycka på en tangentbordsgenväg.
 1. Öppna det utdragbara tangentbordet när du befinner dig på startsidan.
 2. Tryck och håll ned någon av tangentbordets knappar (A-Z).
 3. Tryck på OK.
 4. Tryck på Program eller Genvägar och tryck sedan på det program eller den genväg som du vill tilldela den markerade knappen. Om du tilldelar en genväg till ett objekt i telefonen ska du följa anvisningarna på skärmen för att fortsätta.
 5. När du befinner dig på startsidan. tryck på och håll ned knappen som du har tilldelat en tangentbordsgenväg. Programmet eller objektet öppnas.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt