Slå av och på flygplansläge

Slå av och på flygplansläge

I många länger måste du enligt lag stänga av telefonen då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av telefonfunktionen är att växla till flygplansläge.

När du aktiverar flygplansläget, stängs alla trådlösa radiofunktioner på din telefon av, inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.
För att slå på och av flygplansläget trycker du och håller nere STRÖM, och trycker sedan på Flygplansläge.
När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge i statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt