Samtalstjänster

Samtalstjänster

Din telefon kan länka direkt till mobiltelefonnätverk och göra så att du får tillträde och kan ändra inställningarna för flera telefontjänster i din mobil. Samtalstjänster kan innefatta vidarekoppla samtal, samtal väntar, röstbrevlåda med mera. Kontakta din mobiloperatör för att ta reda på vilka samtalstjänster som finns för din telefon.
På startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar > Ring.
Fasta nummer Begränsa utgående samtal till ett fast antal nummer. För att aktivera denna funktionen måste du kunna ditt SIM-korts PIN2-kod.
Tjänst för röstbrevlådan Visar aktuell röstbrevlådetjänst som används.
Inställningar för röstbrevlådan Ange ett annat nummer till röstbrevlådan förutom röstbrevlådenumret på ditt SIM-kort.
Rensa meddelande om röstmeddelande Om du har ett meddelande på ett nytt röstmeddelande, kan du radera meddelandet med det här alternativet.
Telefoninställningar Redigera Avvisa samtal-meddelandet, välj om du vill öppna meddelanderedigeraren eller avvisa ett samtal med ett meddelande och välj om du vill tillåta automatisk sparning av ett okänt kontaktnummer när ett samtal med detta nummer avslutas.
Cell broadcast Aktivera eller inaktivera mottagning av cell broadcast-meddelanden från din tjänsteleverantör.
Cell broadcast-inställningar Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden.
Vidarekoppla samtal Välj hur du vill att din telefon ska hantera upptaget, inget svar och abonenten kan inte nås. Du kan också ställa in vidarekopplingsalternativ för alla inkommande samtal.
Inställningar för samtalsspärrar Välj om du vill blockera flera kategorier av inkommande och utgående samtal.
Övriga samtalsinställningar Aktivera eller inaktivera operatörstjänster såsom ett samtals-ID och samtal väntar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt