KOMMA IGÅNG
Personanpassa telefonen med teman
KOMMA IGÅNG

Personanpassa telefonen med teman

Din telefon blir flera telefoner i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda på din telefon. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart din telefon till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.
Obs!: Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar telefonen automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

Telefonen har förinställda teman, vart och ett laddat på förhand med olika bakgrunder och uppsättningar widgetar som passar för olika situationer i livet. Du kan välja ett tema som lämpar sig för arbete, spel, resa eller umgänge.
 1. På startsidan trycker du på > Tema.
 2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
 3. Tryck på Använd.

Skapa ett nytt tema

När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startsida.
 1. På startsidan trycker du på > Tema.
 2. Tryck på MENU och sedan på Nytt.
 3. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.
 4. Personanpassa temat med widgetar och andra detaljer, ordna layouten på startsidan och byt skal eller bakgrund. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema

 1. På startsidan trycker du på > Tema.
 2. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
 3. Tryck på och håll ned en temaminiatyr och tryck på Byt namn.
 4. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.

Radera teman

 1. På startsidan trycker du på > Tema.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Radera.
 3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
 4. Tryck på Radera.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR