KOMMA IGÅNG
Justera volymen
KOMMA IGÅNG

Justera volymen

Om du justerar ringsignalsvolymen ändras volymnivån på telefonens ringsignal, och om du justerar medievolymen ändras volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videor.

Justera ringsignalsvolymen

  • Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
  • När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in telefonen på läget Vibrera. Telefonen vibrerar och ikonen för läget vibrera visas i statusfältet.
  • Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen med den tystade högtalaren visas i statusfältet.

Justera medievolymen

När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knappen VOLYM UPP och VOLYM NERpå telefonens vänstra panel för att justera medievolymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.

Justera öronsnäckan för telefonsamtal

Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER under pågående samtal.

Justera volymen via inställningar

  1. På startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar > Ljud > Volym.
  2. Dra volymreglagen till vänster eller höger för att justera volymnivåerna för telefonens ringsignal, uppspelning av media, alarm och meddelanden. Medan du drar i ett reglage spelar telefonen upp en demonstrationston med justerad volym.
  3. Om du vill ha samma volym på ringsignalen och meddelandena väljer du Använd volymen för inkommande samtal vid meddelanden.
  4. Tryck på OK när du är klar.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR