Använda styrplattan för att navigera på pekskärmen

Använda styrplattan för att navigera på pekskärmen

Förutom fingergester kan du även använda styrplattan för att navigera på telefonens pekskärm. Placera först fingret över styrplattan (så den är helt täckt) och för sedan fingret längs med styrplattan.

Navigera på startsidan

  • För fingret åt höger på styrplattan för att gå till den utökade startsidan åt höger.
  • För fingret åt vänster för att gå till den utökade startsidan åt vänster.

Markera ett objekt på skärmen

På de flesta skärmar för du fingret åt önskad riktning: vänster, höger, uppåt eller nedåt, för att gå dit. Om du, till exempel, vill markera (välja) ett objekt ovanför, för du fingret uppåt. Tryck på styrplattan för att öppna objektet.

Markera en flik

På skärmar som har flikar längst ned för du fingret åt vänster eller höger för att gå till en flik.

Flytta markören vid textinmatning

  • Om du vill hoppa ett tecken framåt eller bakåt i ett ord för du fingret åt vänster eller höger.
  • För fingret uppåt eller nedåt för att gå uppåt eller nedåt i textraderna.

Markera en länk på en webbsida

  1. För fingret neråt för att gå till nästa länk på en webbsida.
  2. När en länk är markerad trycker du på styrplattan för att öppna länken.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt