Batteri

Batteri

Telefonen använder ett laddningsbart batteri. Använd bara de originalbatterier och tillbehör som levererades med telefonen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder telefonen. Det handlar bland annat om vilka funktioner och tillbehör du använder (om du exempelvis lämnar Bluetoothanslutningen på så drar det mer ström). Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta ut batteriet

Viktigt: Precis efter att du har tagit ut telefonen ur kartongen för första gången får du inte glömma att avlägsna den tunna filmen som sitter runt batteriet inuti telefonen.
 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Pilla upp batteriet från urgröpningen längst upp i batterifacket.
 3. Dra ut batteriet ur batterifacket.

Sätta i batteriet

 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.
 3. Sätt tillbaka kåpan på baksidan.

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Du bör ladda batteriet innan du slår på och använder telefonen. Vissa batterier fungerar bäst när de har laddats fullständigt och sedan laddats ur flera gånger.
Viktigt:
 • Batteriet sitter redan i telefonen när den levereras. Det finns en tunn film mellan batteriet och batterifacket. Den filmen måste tas bort innan du kan börja ladda batteriet.
 • Telefonen får endast laddas med den medföljande nätadaptern och USB-synkkabeln.
 • Ta inte ut batteriet ur telefonen medan det laddas med nät- eller biladaptern.
 1. Anslut strömadaptern till telefonens USB-ingång.
 2. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.
Medan batteriet laddas lyser meddelandelysdioden med fast rött sken. Lampan lyser grönt när telefonen är fulladdad.

När batteriet laddas medan telefonen är påslagen visas en laddningsikon i statusfältet på telefonen. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon .

Obs!: Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt