KOMMA IGÅNG
Minneskort
KOMMA IGÅNG

Minneskort

Använd microSD-kortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. microSD-kortet är redan isatt i telefonen.

Sätta i minneskortet

 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Ta ut batteriet.
 3. För hållaren för minneskortet nedåt mot kanten på batterifacket och fäll sedan ut den så den öppnas.
 4. För in minneskortet i hållaren med guldkontakterna vända mot kontakterna i minneskortsplatsen.
 5. Fäll ned hållaren för minneskortet och skjut den sedan uppåt för att låsa fast.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om din telefon är på måste du först "‍avmontera"‍ minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Ta ut batteriet.
 3. För hållaren för minneskortet nedåt mot kanten på batterifacket och fäll sedan ut den så den öppnas.
 4. Dra ut minneskortet och stäng sedan hållaren för minneskortet.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan telefonen är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Rulla nerför skärmen och tryck på SD och telefonminne.
 3. Tryck på Montera bort SD-kort.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR