SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. Telefonen stöder SIM-kort både av typen 1,8 V och 3 V.
Obs!: Vissa äldre SIM-kort fungerar inte med telefonen. Du bör kontakta din mobiloperatör om ett nytt SIM-kort. Denna tjänst kan vara förenad med en avgift.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och för sedan in SIM-kortet på SIM-kortplatsen med det avfasade hörnet före.
  4. Skjut in SIM-kortet hela vägen in på kortplatsen.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet. Annars stängs telefonen av automatiskt när du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Ta ut batteriet.
  3. Använd tummen för att föra ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt