Lyssna på musik

Lyssna på musik

Lyssna på låtar och musik i telefonen med Musik-programmet.

Viktigt: För att kunna använda programmet Musik till musikuppspelning måste du först kopiera musikfiler till minneskortet.
  1. Från startsidan trycker du på > Musik. Programmet Musik öppnas på skärmen Spelas nu.
  2. Svep med fingret åt vänster eller höger längs skärmen för att gå till nästa eller föregående musikalbum.
  3. Tryck på ikonerna på skärmen för att styra musikuppspelningen, välja en låt som ska spelas, upprepa låtar med mera.
Slå av och på Slumpval. (Blanda är avstängt när knappen är grå.)
Tryck och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan del av låten.
Gå till biblioteket.
Växla mellan listan Spelas nu och skärmen Spelas nu. Du kan ändra låtarnas ordning på listan Spelas nu.
Gå igenom repeteringslägena: repetera alla låtar, repetera aktuell låt och repetera inte.

Spela upp musik från låsskärmen

När du lyssnar på musik och skärmen stängs av trycker du på STRÖM för att slå på skärmen igen och kontrollera uppspelningen av musik direkt på låsskärmen.
Om uppspelningskontrollerna inte visas på låsskärmen kan du trycka var som helst på skärmen för att visa dem.
Tips: Du kan även pausa uppspelningen av musik direkt från Meddelandepanelen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt