APPAR OCH FUNKTIONER
Redigera dina bilder
APPAR OCH FUNKTIONER

Redigera dina bilder

Du kan utföra enklare redigeringsåtgärder på bilderna, t.ex. rotera och beskär. Du kan även bättra på bilderna med effekter som hög kontrast, klassisk med mera.

Rotera en bild

 1. På skärmen Album i programmet Galleri trycker du på ett album.
 2. Tryck på och håll in fotot du vill rotera.
 3. I menyn som öppnas trycker du på Redigera och trycker sedan på antingen Rotera vänster eller Rotera höger.

Beskära ett foto

 1. På skärmen Album i programmet Galleri trycker du på ett album.
 2. Tryck på och håll in fotot du vill beskära.
 3. I menyn som öppnas trycker du på Redigera och trycker sedan på Beskär. En beskärningsruta runt bilden visas.
 4. Justera beskärningsstorleken genom att trycka på och hålla in kanten av rutan.
 5. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
 6. Du flyttar beskärningsrutan till den delen av fotot som du vill beskära och drar beskärningsrutan till önskad plats.
 7. Tryck på Spara för att behålla ändringarna.
Den beskurna bilden sparas på minneskortet som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till effekter

 1. På skärmen Album i programmet Galleri trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ned bilden som du vill förse med effekter.
 3. I menyn som öppnas trycker du på Redigera och trycker sedan på Effekter. På panelen som öppnas ser du vilka alternativ som är tillgängliga för dig.
 4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
 5. Tryck på Spara för att behålla ändringarna.
Den effektpålagda bilden sparas på minneskortet som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR