KOMMUNIKATION
Ändra e-postkontoinställningar
KOMMUNIKATION

Ändra e-postkontoinställningar

 1. Växla till det e-postkonto vars inställningar du vill ändra.
 2. Tryck på MENU och sedan på Mer > Inställningar.
 3. Välj bland följande:
  Kontoinställningar Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning.
  Grundinställningar Ange teckensnittsstorlek för läsning av e-post, aktivera, inaktivera eller ange signatur, ange kontot som standard-e-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas.
  Skicka och ta emot Ange högsta tillåtna filstorlek för mottagning av e-postmeddelanden, önskat intervall för att kontrollera nya e-postmeddelanden och hur många som ska kontrolleras. Du kan också ställa in att få en hemlig kopia av varje utgående e-postmeddelande till dig själv.
  Meddelandeinställningar Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post.
  Radera konto Tryck för att radera e-postkontot.
 4. Tryck på TILLBAKA för att spara ändringarna.

Ta bort ett e-postkonto

 1. Växla till det e-postkonto du vill ta bort.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Inställningar > Radera konto.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR