Hantera meddelandekonversationer

Hantera meddelandekonversationer

Skydda ett meddelande från borttagning

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
 2. Tryck på och håll in meddelandet som du vill låsa.
 3. Tryck på Lås meddelande på alternativmenyn. En låsikon visas till höger om meddelandet.

Kopiera ett meddelande till ditt SIM-kort

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
 2. Tryck och håll nere meddelandet och tryck sedan på Kopiera till SIM. En SIM-kortsikon visas till höger om meddelandet.

Ta bort ett meddelande

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
 2. Tryck på och håll in meddelandet som du vill radera.
 3. Om meddelandet är låst trycker du på Lås upp meddelande på alternativmenyn och trycker på och håller in meddelandet för att visa alternativmenyn igen.
 4. Tryck på Radera meddelande på alternativmenyn.
 5. Tryck på OK när du blir uppmanad att bekräfta.

Radera flera meddelanden i en konversation

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Radera.
 3. Tryck på Ta bort efter markering.
  Tips: Du kan även trycka på Ta bort efter telefonnummer om kontakten har använt flera telefonnummer i konversationen och du vill radera meddelandena från ett visst nummer.
 4. Markera de meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

Radera en konversation

 1. Gör något av följande:
  • På skärmen Alla meddelanden trycker du och håller nere en kontakt (eller ett telefonnummer) vars meddelanden du vill radera och trycker sedan på Radera.
  • Medan du tittar på meddelandeutbytet i en konversation trycker du på MENU och sedan på Mer > Radera > Radera tråd.

   Inga låsta meddelanden i konversationstråden tas bort såvida du inte markerar kryssrutan Ta bort låsta meddelanden.

 2. När du uppmanas att bekräfta trycker du på OK för att radera hela tråden.

Radera flera konversationer

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på MENU och trycker sedan på Radera.
 2. Välj de konversationstrådar du vill ta bort.
 3. Tryck på Radera. Låsta meddelanden kommer inte att raderas.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt