KOMMUNIKATION
Använda samtalshistorik
KOMMUNIKATION

Använda samtalshistorik

Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

Kontrollera ett missat samtal

Ikonen för missat samtal visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

 1. Öppna meddelandepanelen för att kolla vem som ringer.
 2. Tryck på meddelandet om missat samtal för att ringa tillbaka. Tryck sedan på uppringarens namn eller nummer på skärmen Samtalshistorik.

Kontrollera samtal i Samtalshistorik

På startsidan trycker du på > Samtalshistorik.
Tips: Du kan även trycka på på telefonens uppringningsskärm.
På skärmen Samtalshistorik kan du:
 • Trycka på ett namn eller nummer i listan för att ringa upp det.
 • Trycka på och hålla ned ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
 • Tryck på för att kontrollera samtalshistoriken för den kontakten särskilt.
 • Tryck på MENU och sedan på Visa för att visa en viss typ av samtal som missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

 1. På skärmen Samtalshistorik trycker du på och håller nere telefonnumret som du vill spara och trycker sedan på Spara i Kontakter.
 2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt i telefonen.
 3. Gör något av följande:
  • När du skapar en ny kontakt anger du kontaktens namn, typ och övriga uppgifter i det tomma kontaktformuläret som visas. Telefonnumret läggs automatiskt till i fältet Mobiltelefon i avsnittet Telefon. Om du vill spara det som en annan typ av nummer, till exempel hemtelefonnummer, trycker du på knappen Mobil.
  • När du sparar numret i en befintlig kontakt trycker du på en kontakt som lagrats i telefonen och väljer sedan numrets typ.
 4. Tryck på Spara.

Radera listan Samtalshistorik

När skärmen Samtalshistorik visas kan du göra följande:
Ta bort ett namn eller nummer Tryck och håll nere namnet eller numret och tryck sedan på Radera från samtalshistorik.
Rensa hela listan Tryck på MENU och tryck sedan på Radera allt.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
325
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-z
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR