Inställningar & tjänster
Ta bort ett konto
Inställningar & tjänster

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera all information förknippad med det från HTC Desire X. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.
  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. för Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill ta bort.
  3. Tryck på > Ta bort.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
500
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR