Kopiera filer till eller från HTC Desire X

Kopiera filer till eller från HTC Desire X

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till HTC Desire X.
  1. Anslut HTC Desire X till datorn med den medföljande USB-kabeln. Alternativ för att visa och importera filer visas på dataskärmen.
  2. Välj att visa filer.
  3. Kopiera filerna från datorn till HTC Desire X eller vice versa.
  4. När filerna har kopierats klart, koppla från HTC Desire X från datorn.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt