Starta om HTC Desire X (Hård omstart)

Starta om HTC Desire X (Hård omstart)

Om du ska ge bort eller sälja HTC Desire X till någon annan eller om HTC Desire X har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård omstart eller total återställning).

Varning: Fabriksåterställningen tar bort program som du har hämtat och installerat, dina konton, samt system- och programdata och inställningar. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Utföra en fabriksåterställning från inställningarna

  1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  3. Tryck på Återställ telefon.
  4. På skärmen Återställ telefonen, tryck på Återställ telefonen.
  5. Om du vill radera media och annan data permanent från HTC Desire X, tryck på OK.

Göra en fabriksåterställning med hårdvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Desire X eller komma åt inställningarna kan du använda hprdvaruknapparna på HTC Desire X för att göra en fabriksåterställning.

  1. Ta ur batteriet, vänta i några sekunder, och sätt sedan i batteriet igen.
  2. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan och håll ner STRÖM-knappen.
  3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan STRÖM- och VOLYM NER-knapparna.
  4. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt