Slå på eller stänga av flygplansläge

Slå på eller stänga av flygplansläge

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner i din HTC Desire X, inklusive ringfunktion, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi av.

När du inaktiverar flygplansläget slås ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.

Obs!:
  • Du kan slå på Bluetooth och Wi-Fi manuellt efter att flygplansläget har aktiverats.
  • Om USB-Internetdelning är aktiverat stängs det av när flygplansläget aktiveras. Du måste aktivera USB-Internetdelning manuellt efter att du har inaktiverat flygplansläget.
Gör något av följande för att aktivera eller stänga av flygplansläget:
  • Håll ner STRÖM och tryck sedan på Flygplansläge.
  • Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på . Tryck på Flygplansläge På/Av-omkopplaren för att aktivera eller stänga av.
När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge i statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt