Inställningar & tjänster
Skicka information med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Skicka information med Bluetooth

Viktigt: Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "‍Ta emot information via trådlös överföring"‍ eller "‍Ta emot filer"‍. I enhetens dokumentation finns anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.
 1. HTC Desire X, öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka.
 2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:
  Kontakt
  1. I appen Kontakter trycker du på en kontakt för att se information om kontakten.
  2. Tryck på och sedan på Skicka kontakt.
  3. Tryck på Skicka kontakt via, och välj därefter Bluetooth.
  Kalendermöte eller -händelse Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth.
  Foton eller videor
  1. Välj ett album i programmet Galleri.
  2. Tryck på Dela > Bluetooth.
  Inspelade foton eller video Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på > Bluetooth. (Lägg märke till att du först måste ställa in en granskningstid i Kamerainställningarna.)
  Musikspår När spåret visas på Musikprogrammets Spelas nu-skärm, tryck på > Dela > Dela fil > Bluetooth.
  Röstinspelning På huvudskärmen Röstinspelaren håller du ett röstklipp intryckt, och trycker sedan på Dela > Bluetooth.
  Webbläsare
  • På en webbsida som du vill dela, tryck på > Dela > Bluetooth.
  • När du visar en webbsida i läsläge, tryck på > Bluetooth.
 3. Slå på Bluetooth och parkoppla med den mottagande enheten om du ombes göra det.
 4. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från Bluetooth, är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange, bland dina personliga dokumentmappar.

 • I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\Dokument\Bluetooth Exchange
 • I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Användare\[ditt användarnamn]\Dokument
 • I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Användare\[ditt användarnamn]\Dokument\Bluetooth Exchange Folder

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "‍Bilder"‍.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
500
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR