Ansluta ett Bluetooth-headset

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.
Viktigt:
 • För att lyssna på musik med ditt headset måste det ha stöd för A2DP Bluetooth-profil.
 • Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Desire X kan hitta det. Se ditt headsets handbok för mer detaljer.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av-knappen för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på och sedan på Skanna för att uppdatera listan.
 5. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Tillgängliga enheter trycker du på namnet. HTC Desire X parkopplas med ditt headset och anslutningsstatusen visas i avsnittet Parkopplade enheter.
  Obs!: Om automatisk parkoppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.
När Bluetooth-headsetet har anslutits till HTC Desire X visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet.

Ansluta ett Bluetooth-headset igen

Det är normalt sett enkelt att ansluta headsetet igen genom att slå på Bluetooth på HTC Desire X och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.

Viktigt: Kontrollera att telefonen är upptäckbar. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av-knappen för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova skriv in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet och följ sedan anvisningarna i Ansluta ett Bluetooth-headset.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt