Behålla dokumenten i SkyDrive

Behålla dokumenten i SkyDrive

Spara ett Office-dokument till SkyDrive

Om Polaris Office används kan du skapa ett dokument och spara det på din SkyDrive online-lagring.
 1. På startsidan trycker du på > Polaris Office.
 2. Skapa eller öppna ett dokument.
 3. Tryck på > Spara som.
 4. Ange ett nytt filnamn.
 5. Tryck på > SkyDrive.
 6. Tryck på Spara.
Tips: När ett dokument öppnats kan du även trycka på > Dela > SkyDrive för HTC Sense för att ladda upp ett dokument till en SkyDrive-mapp.

Redigera ett Office-dokument i SkyDrive

Vid användning av Polaris Office kan du visa eller redigera ett dokument som sparats i din SkyDrive-lagring.
 1. På startsidan trycker du på > Polaris Office.
 2. Tryck på SkyDrive.
 3. Öppna mappen som innehåller det dokument som du vill visa eller redigera.
 4. Tryck på dokumentet för att öppna det.
 5. För att göra ändringar tryck på Redigera.
 6. När du har redigerat dokumentet, tryck på Spara eller > Spara som.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt