APPAR OCH FUNKTIONER
Skapa en händelse
APPAR OCH FUNKTIONER

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser som synkroniseras med dina Google- eller Exchange ActiveSync-kalendrar, samt händelser i HTC Desire X.
  1. På startsidan trycker du på > Kalender.
  2. I valfri Kalender-vy trycker du på .
  3. Tryck på och välj sedan den kalender där du vill lägga till händelsen.
  4. Inbjud kontakter genom att trycka på och välja vem du vill bjuda in.
  5. Ange och konfigurera detaljer för händelsen.
  6. Tryck på Spara. Du kan också trycka på Skicka uppdatering om du bjudit in folk till händelsen.

Kontrollera ditt schema för en händelse

Undvik att hålla på med flera möten samtidigt. I Kalender kan du kontrollera ditt möte för att se om ett nytt möte skulle kollidera med ditt schema.
  1. När du skapar eller ändrar en händelse, tryck på Kontrollera kalendern.
  2. Håll händelserutan intryckt och dra den till en ledig tidslucka.
  3. Dra noderna i över- och nederklanten för att justera händelsens längd. Du får se ett meddelande om det kolliderar med andra händelser i schemat.
  4. Tryck på Klart för att återgå till händelseskärmen, och spara händelsen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
500
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR