Kontrollera inkorgen i E-post

Kontrollera inkorgen i E-post

När du öppnar programmet E-post visas inkorgen för ett av de e-postkonton som du konfigurerat i HTC Desire X.

Om du vill växla mellan e-postkonton trycker du på fältet där ditt aktuella e-postkonto visas och trycker sedan på ett annat konto.

Visa den sammanslagna inkorgen för alla dina e-postkonton

Du kan visa e-postmeddelanden från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton.

Tryck bara på fältet där det aktuella e-postkontot visas och tryck sedan på Alla konton. E-postmeddelandena är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka e-postkonton de tillhör.
Obs!: Upp till 15 e-postkonton kan visas i den sammanslagna inkorgen.

Organisera e-postmeddelanden

Har du en hel hög med e-postmeddelanden i din inkorg? Organisera dina e-postmeddelanden i flikar för att snabbt hitta de meddelanden du behöver.
  1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
  2. I inkorgen, tryck på > Filter.
  3. Tryck och håll på en flik och dra den sedan till den nedersta raden för att lägga till.
  4. Tryck på och dra sedan fliken du la till.

Uppdatera ett e-postkonto manuellt

Vad du än har för synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.

  • När du visar ett e-postkonto, tryck på > Uppdatera.
  • Om du har flera e-postkonton kan du uppdatera dem alla på samma gång. Gå först till inkorgen Alla konton. Tryck sedan på > Uppdatera.

Sortera e-postmeddelanden

Anpassa hur du vill sortera dina e-postmeddelanden.

I inkorgen i ett e-postkonto, tryck på > Sortera och välj sedan mellan sorteringsalternativen.
Tips: För att snabbt bläddra igenom meddelandelistan baserat på det sorteringsalternativ du valt, tryck och håll ner med två fingrar på valfritt e-postmeddelande och dra sedan uppåt eller neråt.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt