Redigera dina foton och videor

Redigera dina foton och videor

Vrida på en bild

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. När du ser på ett foto i helskärmsläget, tryck på fotot och tryck sedan på Redigera > Rotera vänster eller Rotera höger.

Beskära ett foto

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. När du ser på ett foto i helskärmsläget, tryck på fotot och tryck sedan på Redigera > Beskär. En beskärningsruta visas runt fotot.
 4. Du kan:
  • Dra beskärningsrutan över den del av bilden som du vill beskära.
  • Tryck och håll på kanten av beskärningsrutan. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
 5. Tryck på Spara.
Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till bildeffekter

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. När du ser på ett foto i helskärmsläget, tryck på fotot och tryck sedan på Redigera > Effekter.
 4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
 5. Tryck på Spara.
Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till anpassade bildeffekter

Är de befintliga bildeffekterna inte riktigt vad du letar efter? Du kan skapa dina egna bildeffekter i Galleri.
Obs!: Du kan bara lägga till effekter till bilder som finns lagrade lokalt.
 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. Tryck på fotot och tryck därefter på Redigera.
 4. Tryck på Effekter.
 5. Håll effekten du vill anpassa intryckt och dra den till Anpassa.
  Obs!: Du kan också hålla en effekt intryckt och dra den till en ny plats.
 6. På skärmen Anpassade effekter kan du:
  • Gör ändringar på effekten genom att justera filter som exponering, mättnad, vitbalans med mera.
  • Använd skjutreglaget på den valda filtren för att ställa in effektens intensitet.
  • Arrangera om filtren för att modifiera effekten. Tryck på och håll in det filter du vill flytta på. Dra det sedan till en ny plats.
  • Ta bort filter. Tryck på och håll in det filter du vill ta bort. Dra det sedan till Ta bort.
  • Tryck på för att lägga till fler filter och skapa en mer komplex effekt.
 7. Tryck på Klart för att tillämpa effekterna på bilden.
  Tips: Spara dina anpassade effekter för framtida bruk genom att trycka på Spara förinställning.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade delar från en video som du har spelat in på HTC Desire X.
 1. I Galleri-programmets Album eller Händelser går du till videon du vill redigera.
 2. Medan du ser på videon, tryck på Mer > Klipp.
 3. Dra de två klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

  Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är start- eller slutrutan.

 4. Tryck på för att förhandsgranska videon.
 5. Tryck på .
Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt