Visa en video

Visa en video

  1. På startsidan trycker du på > Galleri.
  2. Tryck på ett videoalbum och tryck sedan på en video.
  3. Tryck på bildskärmskontrollerna för att kontrollera videouppspelningen, justera volymen, med mera.

Ta en bild när du visar en video

När du visar en video i Galleri, tryck på för att ta en stillbild.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt