Ställa in meddelandealternativ

Ställa in meddelandealternativ

Öppna och ändra inställningar för appen Meddelanden. Du kan anpassa den genom att byta bakgrund eller färg på meddelandebubblorna eller genom att lägga till signatur till meddelandena. Du kan också redigera meddelandealternativen osv.
På skärmen Meddelanden trycker du på > Inställningar.

Anpassa Meddelanden-skärmen

Anpassa bakgrunden på Meddelanden-skärmen eller ändra färg på meddelandebubblorna.
  1. På skärmen Meddelanden trycker du på > Inställningar > Allmänt.
  2. Under Anpassa anpassar du skärmens utseende:
    • Tryck på Bakgrund, och välj mellan ett foto från Galleri eller en bakgrund från HTC:s samling.
    • Tryck på Färger och välj en färg för meddelandebubblan.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt