Förläng batteritiden

Förläng batteritiden

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC Desire X. HTC Desire X energisparfunktion bidrar till att förlänga batteriets livslängd.

Vid tillfällen när du behöver förlänga batteriets livslängd, prova dessa tips:

Kontrollera batteriförbrukningen

Övervakar du din batteriförbrukning kan du identifiera vad som förbrukar mest ström, så att du kan välja vad du vill göra åt det. För mer information, se .

Hantera dina anslutningar

 • Stäng av trådlösa anslutningar när de inte används.

  För att stänga av anslutningar som t.ex. mobildata, Wi-Fi eller Bluetooth, gå till inställningar och tryck på På/Av-knappen.

 • Växla till 2G när du inte behöver en dataanslutning.

  Det går åt mer ström när du är i områden med svag täckning. Genom att tillfälligt stänga av dataanslutningen och växla till GSM-nätverksläget förbrukas mindre batteri.

  För att växla till GSM-läge, gå till inställningar och tryck på Mobildata > Nätverksläge > Endast GSM.

 • Aktivera bara GSM när du behöver en exakt plats.

  För att förhindra att vissa program använder GPS:n i bakgrunden, håll inställningen GPS-satelliter avstängd. Aktivera den enbart när du behöver din exakta plats vid användning av navigerings- eller platsbaserade program. Gå till Inställningar och tryck på Plats för att aktivera eller stänga av inställningen.

Hantera din skärm

Sänk ljusstyrkan, låt skärmen vila när den inte används och om du håller den enkel så sänker du batteriförbrukningen.

 • Använd automatisk ljusstyrka (standard) eller sänk den manuellt.
 • Ställ in skärmtimeout på kortare tid.
 • Ställ in webbläsaren på automatisk dämpning när webbsidor laddas. Öppna Internet-programmet och tryck sedan på > Inställningar > Tillgänglighet > Dimma skärm under sidladdning.

För mer information, se Inställningar och säkerhet och Personanpassa.

Begränsa bakgrundsdata och synkronisering

Bakgrundsdata och synkronisering kan använda mycket batterikraft om du har många program som synkroniserar data i bakgrunden. Programmen bör inte få synkronisera data för ofta. Bestäm vilka program som kan ställas in med längre synkroniseringstider eller som kan synkroniseras manuellt.

 • I inställningar, tryck på Konton och synkronisering och kontrollera vilka typer av data som synkroniseras i dina online-konton. När batteriet börjar bli svagt kan du tillfälligt avaktivera synkroniseringen av vissa data.
 • Har du många e-postkonton, överväg att förlänga synkroniseringstiden på vissa konton.

  I programmet E-post, välj ett konto, tryck på > Inställningar > Synkronisera, skicka och ta emot och ställ därefter in inställningarna i Synkroniseringsschema.

 • När du inte reser mellan olika platser, synkronisera bara väderuppdateringar för den aktuella position du befinner dig på, istället för alla dina upptagna platser. Öppna programmet Väder och tryck på > Redigera för att ta bort onödiga platser.
 • Välj widgetar med omsorg.

  Vissa widgetar synkroniserar ständigt data. Överväg att ta bort de som inte behövs på din startsida.

 • I Play Butik, tryck på > Inställningar och avmarkera Lägg automatiskt till widgetar för att undvika att widgetar automatiskt läggs till på din startsida varje gång du installerar nya program. Avmarkera även Uppdatera program automatiskt om du klarar dig med att uppdatera program manuellt från Play Butik.

Andra tips

För att klämma in ytterligare lite batterikraft kan du prova dessa tips:

 • Dämpa ringsignalen och mediavolymen.
 • Minimera användning av vibration- eller ljudfeedback. I inställningar, tryck på Ljud och välj de som du inte behöver och kan inaktivera.
 • Kontrollera dina programinställningar eftersom du kan få fler tips på hur du kan optimera batteriet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt