KOMMA IGÅNG
Bekanta dig med dina inställningar
KOMMA IGÅNG

Bekanta dig med dina inställningar

Vill dy byta ringsignal, konfigurera en Wi-Fi anslutning eller göra skärmen ljusare? Du kan göra det och mycket mer i Inställningar.
Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på . Här är en del av de grundläggande inställningarna som du kan ändra på:
  • Tryck på Av/På-omkopplaren bredvid ett objekt, t.ex. Wi-Fi, för att starta eller stänga av det. Tryck på objektet för att konfigurera dess inställningar.
  • Tryck på Ljud för att ställa in en ringsignal, välja en ljudprofil och konfigurera ljudinställningar för inkommande samtal.
  • Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och knappar) för att ändra ljusstyrka på skärmen eller ställa in hur länge skärmen ska vara avstängd innan den försätts i viloläge.
  • Tryck på Säkerhet för att säkra HTC Desire X, t. ex. med ett skärmlås.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
500
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR