Växla mellan nyligen öppnade program

Växla mellan nyligen öppnade program

Det är lätt att komma åt de program du just har öppnat.

  1. Tryck på .
  2. För fingret uppåt eller nedåt för att se nyligen öppnade program.
    • För att ta bort en app från listan, dra den till vänster eller höger.
    • För att växla tillbaka till en app, tryck bara på den.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt