Batteri

Batteri

Ta ut batteriet

Viktigt: Innan du använder HTC Desire X för första gången måste du avlägsna den tunna filmen från batteriet.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Lyft upp batteriet från batterifacket med tummen eller ett finger.

Sätta i batteriet

Viktigt: Använd bara de originalbatterier och tillbehör som medföljde i kartongen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

Ladda batteriet

Innan du slår på och börjar använda HTC Desire X rekommenderas det att du laddar batteriet.
Viktigt:
  • Batteriet sitter förinstallerat i HTC Desire X vid leverans. En tunn film sitter mellan batteriet och batterifacket. Du måste ta bort den här filmen innan du kan ladda batteriet.
  • Batteriet får endast laddas med den nätadapter och USB-kabel som medföljer i kartongen.
  • Ta inte ut batteriet ur HTC Desire X medan det laddas med nät- eller biladaptern.
  1. Anslut USB-kabelns minsta kontaktdon till telefonens USB-ingång.
  2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern.
  3. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.
Obs!: Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt